มีคำถาม โทรปรึกษาเราที่

0823249163

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 8:00-17:00

Drop us an e-mail

contact@mocepth.com

ทำไมต้องเลือก โมเซ็ป?

เราพัฒนาหลักสูตรสำหรับธุรกิจและองค์กร ด้วยวิทยากรหลากหลายระดับนานาชาติ

Experienced team

เราคัดสรรวิทยากรเฉพาะทาง และมีประสบการณ์ สำหรับการพัฒนาธุรกิจและองค์กรโดยเฉพาะ เพื่อให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด

Business friendly

เราเข้าใจลักษณะธุรกิจ ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก โดยเฉพาะ SMEs หรือธุรกิจครอบครัวที่มีลักษณะพิเศษ ไม่เหมือนกับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีทรัพยากรมาก

Learning Activity

เน้นการให้ความรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงซึ่งให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า และมีความน่าสนใจมากกว่า

Practical

การเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง สร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงลึก สร้างความแข็งแกร่งด้วยแนวปฏิบัติที่ไม่จำกัดแค่ทฤษฎี

Updated knowledge

เราคัดเลือกความรู้ที่เป็นปัจจุบัน ประยุกต์ใช้ได้จริง มีงานวิจัยรองรับ ไม่ใช่เพียงแนวคิดที่แพร่หลายแต่ไม่เหมาะสมกับองค์กร

Consultancy

บริการให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อการพัฒนาธุรกิจ องค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ

องค์กรของคุณ ต้องพัฒนาแนวทางใด

หลายองค์กรยังไม่แน่ใจว่าจะต้องพัฒนาด้านใดเป็นสำคัญ เรามีตัวช่วยสำรวจองค์กรสำหรับการพัฒนาไปในแนวทางที่เฉพาะเจาะจง และรายละเอียดหลักสูตรที่เหมาะสม

Latest Courses

หลักสูตรล่าสุด ผลงานของโมเซ็ป

ประสบการณ์จากทีมงาน

กลุ่มโมเซ็ป เพื่อการพัฒนาธุรกิจและองค์กร คัดเลือกวิทยากรที่หลากหลายและมีประสบการณ์การฝึกอบรมในธุรกิจชั้นนำ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว